browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vis boetes 2013

Geplaatst door op 07/01/2013

Als je gaat vissen kun je er maar beter voor zorgen dat je de juiste vergunning bij je hebt en je aan alle regels houdt. De boetes voor het overtreden van de regels worden namelijk ieder jaar hoger en zijn niet mals. Hieronder heb ik een kort overzicht gemaakt met de actuele bedragen voor 2013.

Visboetes

– Zonder vispas vissen met 1 hengel: € 200,-
– Zonder vispas vissen met 2 of meer hengels: € 300,-
– Je vispas niet kunnen tonen tijdens het vissen: € 90,-
– Nachtvissen op plekken waar het niet is toegestaan: € 90,-
– Vissen buiten het toegestane seizoen: € 90,-
– Vissen in verboden water met een peur: € 200,-
– Vissen in verboden water met 1 of 2 hengels: € 130,-
– Vissen in verboden water met meer dan 2 hengels: € 300,-
– Vissen in verboden water met 2 of meer peuren of een ander vistuig: € 300,-
– Gerookte aal kleiner dan 25 cm. in bezit hebben: € 260,-
– Ondermaatse vis meenemen: € 130,-
– Met levend aas vissen: € 360,-

Overige boetes

Vismop worm zwemles– Afval achterlaten: € 130,-
– Nachtrust verstoren: € 130,-
– Geluidsoverlast veroorzaken: € 130,-
– Beplanting beschadigen: € 130,-
– Buiten paden of in beplantingen bevinden: € 45,-
– Wildplassen / poepen: € 130,-
– Wildkamperen: € 130,-
– Brand stichten / vuur stoken: € 250,-

De bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op de website van het Openbaar Ministerie. Hier kun je zelf ook eenvoudig andere boetebedragen terugvinden.

Let op: een gesloten vistent is op veel plekken niet toegestaan en valt onder wildkamperen!

Update: bekijk hier de actuele vis boetes voor 2014!

31 reacties op Vis boetes 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *