browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vis boetes 2014

Geplaatst door op 03/01/2014

Tegenwoordig wordt er steeds strenger gecontroleerd door politie agenten en de zogenaamde BOA’s op vergunningen bij het vissen en het houden van de regels. Vandaar dat ik ook veel vragen van vissers krijg naar de boetes die je allemaal kan krijgen en hoe hoog ze zijn. Hieronder volgt daarom weer een update met een overzicht van alle visboetes voor 2014.

Vis boetes

– Je vist zonder vispas met 1 hengel: € 200,-
– Je vist zonder vispas met 2 of meer hengels: € 300,-
– Je vist in met een peur in verboden water: € 130,-
– Je vist met 1 of 2 hengels in verboden water: € 130,-
– Je vist met meer dan 2 hengels in verboden water: € 130,-
– Je vist met een ander toegestaan vistuig in verboden water: € 280,-
– Je kunt je vispas niet direct tonen tijdens het vissen: € 90,-
– Je vist ‘s nachts op plekken waar dit niet mag: € 90,-
– Je vist buiten het toegestane seizoen: € 90,-
– Je bezit gerookte aal kleiner dan 25 cm: € 280,-
– Je zet ondermaatse vis niet terug: € 140,-
– Je vist met een levende aasvis: € 370,-

Andere boetes

Vismoppen– Brand stichten of vuur stoken in de open lucht: € 280,-
– Het verstoren van de nachtrust: € 140,-
– Het veroorzaken van geluidsoverlast: € 140,-
– Het groen beschadigen: € 140,-
– Jezelf onbevoegd buiten paden ophouden in het groen: € 45,-
– Afval achterlaten of in het water gooien: € 140,-
– Wildplassen / poepen: € 140,-
– Wildkamperen: € 140,-

Tip: vis je in drukke woonwijken met beetmelders? Zet de beetverklikkers dan niet te hard, of zet het geluid helemaal uit en gebruik een ontvanger met bijvoorbeeld trilfunctie.

Update: bekijk hier de actuele visboetes voor 2015!

5 reacties op Vis boetes 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *